Maliyetlerin (Giderlerin) Sınıflandırılması

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Maliyetlerin (Giderlerin) Sınıflandırılması

A- Fonksiyonlarına Göre Giderler (7/A Seçeneği)


 • Tedarik Giderleri
 • Üretim Giderleri ( DİMMG, DİG, GÜG)
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
 • Genel Yönetim Giderleri
 • Finansman Giderleri
B- Çeşitlerine Göre Giderler (7/B Seçeneği)

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • İşçi Ücret ve Giderleri
 • Memur Ücret ve Giderleri
 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • Çeşitli Giderler
 • Vergi, Resim ve Harçlar
 • Amortisman ve Tükenme Payları
 • Finansman Giderleri
FİNANSMAN GİDERLERİ HEM FONKSİYONA GÖRE HEMDE ÇEŞİDİNE GÖRE GİDERDİR.


C- GİDER YERLERİNE GÖRE GİDERLER

 • Esas Üretim Gider Yeri
 • Yardımcı Gider Yeri
D- ÜRÜNLERE YÜKLENMELERİNE GÖRE GİDERLER

 • Direkt Giderler
 • Endirekt Giderler
E- FAALİYET HACMİNE GÖRE GİDERLER

 • Sabit Giderler
 • Değişken Giderler
 • Karma Giderler
 
Üst