Maliyet Muhasebesinin Amaçları

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Maliyet Muhasebesinin Amaçları
  • Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerini belirlemek
  • Stokların değerlemesini yapmak
  • Planlama (bütçe) yapısına yardımcı olmak
  • Giderler, kalite ve maliyet kontrolleri yapmak
  • İşletme karar verenlerine yardımcı olmak
 
Üst