İşçilik Giderlerinin Saptanması

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Maliyet Muhasebesi İşçilik Giderlerinin Saptanması

Direkt İşçilik Giderleri :
İşletmenin temel üretim konusunu oluşturan ürün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ve üretilen ürünün ya da hizmetin maliyetine doğrudan (dağıtım anahtarı kullanılmadan) yüklenilebilen nitelikteki işçiliklerdir.

Endirekt İşçilik Giderleri : Üretimde kullanılıp, direkt işçilik maliyetleri dışında kalan ve ürün ya da hizmetlere doğrudan doğruya yüklenemeyen işçiliklerdir.

Gider Unsurları
Direkt İşçilik Gideri
Endirekt İşçilik Gideri
Esas Ücretler
X
Fazla Çalışma Ücretleri
X
Fazla Çalışma Zammı
X
Hafta Tatil Ücretleri
X
Genel Tatil Ücretleri
X
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
X
SSK İşveren Payı
X
Yemek Yardımı
X
İkramiyeler
X
Yıllık İzin Ücretleri
X
 
Üst