Çeşitlerine Göre Giderler (7/B Seçeneği)

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Çeşitlerine Göre Giderler (7/B Seçeneği)

  • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  • İşçi Ücret ve Giderleri
  • Memur Ücret ve Giderleri
  • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
  • Çeşitli Giderler
  • Vergi, Resim ve Harçlar
  • Amortisman ve Tükenme Payları
  • Finansman Giderleri
 
Üst