Arama sonuçlarınız

 1. D

  Basit Dağıtım Yöntemi Nedir ? Örnek Sorular

  Maliyet muhasebesi Basit Dağıtım Yöntemi . Basit Dağıtım Yöntemi KURAL : Basit dağıtım yönteminde; yardımcı üretim gider yerleri ile hzimet üretim gider yerleri arasındaki ilişki dikkate alınmadığından birbirine pay vermezler. Dağıtılacak gider yerleri sadece esas üretim gider yerlerine...
 2. D

  Genel Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı Nasıl Yapılır ? Örnek Sorular

  Genel Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı Gider çeşitlerinin gider yerlerine dağıtılması ÖRNEK : X üretim işletmesi tek mamulu tek aşamada üreten bir işletmedir. İşletmede kesim ve montaj olmak üzere iki esas üretim gider yeri yemekhane ve bakım onarım olmak üzere iki yardımcı üretim gider yeri...
 3. D

  İşçilik Giderlerinin Saptanması

  Maliyet Muhasebesi İşçilik Giderlerinin Saptanması Direkt İşçilik Giderleri : İşletmenin temel üretim konusunu oluşturan ürün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ve üretilen ürünün ya da hizmetin maliyetine doğrudan (dağıtım anahtarı kullanılmadan) yüklenilebilen nitelikteki işçiliklerdir...
 4. D

  Optimal Sipariş Miktarı Nedir ? Örnek Sorular

  Optimal Sipariş Miktarı İlk madde ve malzeme ile ilgili olarak yeniden sipariş verilmesi gereken noktayı gösteren optimal sipariş miktarı; Stok bulundurma maliyeti ile sipariş verme maliyetinin toplamının en düşük olduğu satın alma miktarıdır. Tedarik Süresi : Siparişin verilmesinden işletmeye...
 5. D

  Maliyet muhasebesi gider yerleri

  GİDER YERLERİ - Esas üretim gider yerleri - Yardımcı üretim gider yerleri - Yardımcı hizmet gider yerleri - Yatırım gider yerleri - Üretim yerleri yönetimi gider yerleri - Araştırma ve geliştirme gider yerleri - Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri - Genel yönetim gider yerleri
 6. D

  Maliyetlerin (Giderlerin) Sınıflandırılması

  Maliyetlerin (Giderlerin) Sınıflandırılması A- Fonksiyonlarına Göre Giderler (7/A Seçeneği) Tedarik Giderleri Üretim Giderleri ( DİMMG, DİG, GÜG) Araştırma ve Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri B- Çeşitlerine Göre Giderler...
 7. D

  Çeşitlerine Göre Giderler (7/B Seçeneği)

  Çeşitlerine Göre Giderler (7/B Seçeneği) İlk Madde ve Malzeme Giderleri İşçi Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri
 8. D

  Fonksiyonlarına Göre Giderler (7/A Seçeneği)

  Fonksiyonlarına Göre Giderler (7/A Seçeneği) Tedarik Giderleri Üretim Giderleri ( DİMMG, DİG, GÜG) Araştırma ve Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri
 9. D

  Maliyet Muhasebesi İle İlgili Kavramlar

  Maliyet Muhasebesi İle İlgili Kavramlar Maliyet : Bir mamul yada hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır. Bir mamul yada hizmeti elde edebilmek için...
 10. D

  Maliyet Muhasebesinin Amaçları

  Maliyet Muhasebesinin Amaçları Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerini belirlemek Stokların değerlemesini yapmak Planlama (bütçe) yapısına yardımcı olmak Giderler, kalite ve maliyet kontrolleri yapmak İşletme karar verenlerine yardımcı olmak
Üst